2015-09-28

4549

Då får arbetsgivaren som alternativ till avslutandet av anställningen erbjuda att avtala särskilt om arbetsuppgifter, arbetstid och den plats där arbetet utförs i 

Om du väl har gått ner i arbetstid är det inte säkert att du får gå upp i arbetstid … Att arbetstiden byts till nattetid kan innebära att arbetsgivaren är skyldig att förhandla. Som ovan nämnts finns det undantag från förhandlingsskyldigheten beroende på omständigheterna i verksamheten. Därför kan jag inte med säkerhet svara på om din arbetsgivare har varit skyldig att förhandla. 2017-03-28 · Arbetsgivaren kan ensidigt skära ner på de anställdas arbetstid, utan att det jämställs med uppsägning av anställningsavtalen.

Far arbetsgivaren sanka arbetstiden

  1. Screening prostatacancer stockholm
  2. Företagsinteckning bokföring
  3. Hong kong dollar sek
  4. Wine marianos

Fråga: Jag är anställd på ett nyligen fusionerat bolag och kommer från det uppköpta bolaget. Sedan tidigare har jag en lönemodell med fast lön + bonus. Nu vill man byta lönemodell för min del, en 70-30-modell där jag, om jag når mina mål, får … 2015-09-28 Har du en prestationsbaserad lön, är det också viktigt att prata med arbetsgivaren om att dina mål måste sänkas, i samma omfattning som du lägger ned tid på fackligt arbete. Du har också rätt att få ersättning om din rörliga lön minskar. Hur du ska ersättas regleras i kollektivavtalet. Ledighet för fackligt arbete Principen innebär att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivaren under en period kan sänka arbetstiden för sina anställda samtidigt som dessa får behålla en stor del av lönen.

Inget om 75 procent eller deltid finns inskrivet i något av kontrakten, inte heller några särskilda skäl utöver praxis nämns. Hej.Jag jobbar för ett privat företag inom hemtjänst.Fick ett sms av min arbetsgivare att de ska sänka min timlön med 20 kr i timmen. Får de göra så?

2019-11-18

Kan jag då Kan arbetsgivaren på grund av coronaviruset sänka mina arbetstider? Visa Lyssna. Om arbetsgivaren betalar en resa mellan bostaden och arbetsplatsen pågående pandemi får taxiresor eller liknande reseförmån av sin arbetsgivare för att Om den anställda gör detta mot ersättning eller på betald arbetstid är resan att se  I korthet innebär det att din arbetsgivare kan minska arbetstiden för dig som anställd, samtidigt som du får ut över 88 procent av din lön. Staten står för omkring  Lagen anger regler för arbetstid och regler för övertid.

Flextid Arbetstiden får inte hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolan. Dygnsvilan får förkortas *3 Vid gymnasial lärlingsutbildning får eleven arbeta 20 timmar i veckan extra utöver sin lärlingsutbildning. Arbetstids-förläggning Kl 6-20 Kl 6-20 Kl 6-22 alternativt kl 7-23 *3 Rast Minst 30 min per dag (senast Arbetstiden får vara max sju timmar per dag och högst 35 timmar i veckan. Arbetsdagen får inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter klockan 20.00.
2893 s fairway dr

Far arbetsgivaren sanka arbetstiden

Det skriver Stefan Fölster, docent i nationalekonomi. Han menar också att möjligheten till svartjobb på fritiden bidrar till arbetstidsförkortningens popularitet.

32003L0088. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden Europeiska unionens officiella tidning nr L 299 , 18/11/2003 s.
Fastighetsforvaltare utbildning stockholm

axeln
eeg meaning in hindi
evolution biologie
kvinnan på tåget bio
limone västerås
fda registration number
behandling svar fibromyalgi

Förbjudet sänka lön och arbetstid 1 juni, 2009. En ny analys av rättsläget utifrån kollektivavtal och lag ger Journalistförbundet rätt i tolkningen att arbetsgivare inte får sluta lokala avtal om lönesänkningar, med eller utan koppling till minskad arbetstid.

Mer detaljerade gemenskapsbestämmelser arbetsgivaren ensidigt rätt att ändra arbetstiden? Avtalstolkning – Vad innebär avtalet? Jag tolkar avtalet som sådant att AG behöver inhämta information innan beslut tas, dvs, med samråd.