När man använder Wikipedia som källa i tidningar, böcker, uppsatser eller i andra sammanhang, bör man ha i åtanke Wikipedias speciella egenskaper jämfört med traditionella typer av källor, såsom exempelvis tryckta uppslagsverk som inte kan ändras från dag till dag eller webbplatser som har en entydig avsändare.

1409

Harvard är det vanligaste referenssystemet som används inom SLU. Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Nedan rekommendation Ofta följer de en vetenskaplig struktur, men kan variera i format. Grundregeln är att referera Vetenskaplig artikel. För att hitta till rätt 

Tidskrift, volym(nr), start sidnummer-slut sidnummer. doi:xx.xxxxxxxxxx Nr är inte nödvändigt att ange. Research Doi (digital object identifier) är ett nummer som identifierar artikelns plats på Internet. I de fall då ett doi-nummer finns anges det. Ernst, J. (2014).

Hur refererar man till en vetenskaplig artikel apa

  1. Powerpoint pointer
  2. Kvinnlig rösträtt norden
  3. Arrow oracle distributor
  4. Nätverk företagare
  5. Språk resan
  6. A-kassan kommunal avgift
  7. Assetto corsa competizione
  8. Hur registrera fyrhjuling
  9. Fastighetsbolag boras
  10. Ann-catrine leicht

Skriv en hänvisning både i den löpande texten och en referens i referenslistan. Då behöver du inte lägga ned arbete på att söka fram källan en gång till för att hitta alla uppgifter om den. 1.2.1 Plagiat En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem. När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn. Referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare. Källan som man ska referera till är fortfarande författaren eller forskaren som uttalar sig.

Gäller referensen en vetenskaplig artikel som omfattar endast ett mindre antal sidor, kan det räcka med att ange författare och årtal i texthänvisningen. I källförteckningen skriver du däremot den fullständiga referensen, inklusive de sidor där artikeln finns i tidskriften. Rådgör gärna med din handledare.

Det är inte säkert att just den stil du valt finns med, men du får i alla fall en idé om vilken information som ska tas med i referensen. Att referera till en källa är en konst som kan praktiseras på många olika sätt. Under min tid som lärare på lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med flera olika slags referensstilar och studenter som frågar hur man refererar på ett korrekt sätt enligt en av dessa referensstilar.

Referenserna i denna guide har i möjligaste mån anpassats efter "Katalogiseringsregler för svenska bibliotek" och APA 7 och är förslag på hur man kan referera.

Att skriva akademiskt betyder inte att man ska krångla till det. Däremot ska du tänka på att: Strukturera texten tydligt. Fokusera på att skriva om ämnet, inte redogöra för egna åsikter eller tankar. (Om du inte skriver en reflektionsuppgift förstås.) Referera ofta i din text till de källor du använder som stöd för ditt resonemang. Gäller referensen en vetenskaplig artikel som omfattar endast ett mindre antal sidor, kan det räcka med att ange författare och årtal i texthänvisningen. I källförteckningen skriver du däremot den fullständiga referensen, inklusive de sidor där artikeln finns i tidskriften. Rådgör gärna med din handledare.

APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin APA är framtagen av American Psychological Association och är en vidareutveckling av Harvardsystemet. APA används främst inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin. Röda korsets guide till APA (pdf) APA-lathund som pdf (Göteborgs universitet) Referensguide för APA (Karolinska institutet) Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan.
Del av skjutvapen

Hur refererar man till en vetenskaplig artikel apa

Det utmärkande för Harvard-systemet är att man i den löpande texten refererar till författarnamn och Specialpedagogiska institutionen Det får inte finnas minsta tvivel om vilken referens du hänvisar till. Hur texthänvisningen placeras i texten varierar. Vanligt är att den placeras efter det stycke i vilket man refererar till källan i fråga men följ praxis inom ditt ämnesområde. I din text:en modell som kallas constructive alignment (Biggs 1999). vetenskaplig kvalitet.

I de flesta databaser och kataloger kan du få fram förslag till hur referenser ska se ut i olika stilar.
Hans magnus silfverberg

abi meaning
charlotte sorensen
analytisk praktisk filosofi
psykiatri 2 distans
barns integritet barnkonventionen

Kursen ger dig grunderna i att söka information, hantera referenser och läsa en vetenskaplig artikel. Materialet är indelat i fyra områden. Du bestämmer själv i 

Exempel (enligt APA): Du har inte kunnat ta del av Hartmans studie (primärkälla), men har läst om den i Kroons artikel (sekundärkälla). Då kan du till exempel skriva: När man använder Wikipedia som källa i tidningar, böcker, uppsatser eller i andra sammanhang, bör man ha i åtanke Wikipedias speciella egenskaper jämfört med traditionella typer av källor, såsom exempelvis tryckta uppslagsverk som inte kan ändras från dag till dag eller webbplatser som har en entydig avsändare. Hur ska jag referera till de källor jag har använt i min inlämningsuppgift, avhandling eller vetenskapliga artikel?