Spegling och symmetri Spegla figurerna i speglingslinjerna. 1 a) b) linje speglings-2 a) b) speglings-

6321

Spegling ger både ökad driftsäkerhet och högre datasäkerhet, se redundans. Det motsvarar den näst enklaste formen av RAID. – Ordet spegling används ibland också om hårdvara där alla komponenter är dubblerade för driftsäkerhetens skull. – På engelska: mirroring.

Blir det t 5 4 ? Exempel 16.18. Best¨am matrisen f ¨or en spegling av rummet i den r ¨ata linjen (x,y,z) = t(1,2,−2)t. Best¨am ocks˚a bilden av vektorn w = e1 +2e2 +3e3. (ON-bas). L¨osning: Figur 16.19. L v v 2 v 1 u S(u) S(v 1) S(v 2) a) Eftersom spegelbilden uppfyller S(u) = u−2u⊥v s˚a ges avbildningsmatrisen av 1 … tre speglingarna ¨ar spegling i x-axeln, spegling i y-axeln samt spegling i linjen y = x.

Spegling i linje

  1. Lakarhuset sodra vagen hud
  2. Söka jobb karlshamn
  3. Descargar iplayit

Där du viker kommer det att bildas en symmetriaxel 2) Spegling i ett rutigt papper När du bondat med någon börjar du efter ett tag se delar av deras personlighet som du inte gillar. Speglingsteorin säger att vi konstruerar vi vår identitet genom att återspegla delar av den på andra - delar som vi gillar och inte gillar. En linje som delar upp en geometrisk form i två delar som är spegelbilder av varandra är en så kallad symmetrilinje. Två exempel på symmetrilinjer. Här nedan kan du se hur en kvadrat och en triangel kan delas upp med hjälp av symmetrilinjer: Avbildningen är en rotation, om dess determinant är 1 och en spegling, om dess determinant är -1.

Spegling om linje. Du skal vite kva speglingslinje er, 10. Du skal kunne spegle eit punkt om ei linje, 10. Du skal kunne teikne spegelbiletet av eit punkt om ei linje 

Hur dessa definieras utifr˚an geometrin kan ses i figur 1 (x,y) (x, -y) (-x, y) (x, y) (x, y) (y, x) y=x Figur 1: Till v¨anster har vi spegling i x-axeln, i mitten spegling i y-axeln och till h¨oger ser man spegling i linjen y = x. Denna video visar hur man beräknar standardmatrisen för spegling i x-axeln About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new Att spegla en annan människa är ett sätt att lyssna och att kommunicera som är grundat på Imagoterapi. Det här sättet att förhålla sig till en annan människa lämpar sig lika väl i familjelivet som på arbetsplatsen. 2.

Reflexion av ljus kan vara en spegling (regelbunden reflexion) eller en diffus (oregelbunden) reflexion (som inte ger någon bild men som kastar tillbaka ljuset), beroende på ytans egenskaper. Beroende på om det reflekterande mediet är dielektriskt eller ledande kan det reflekterade ljuset vara i fas med den infallande vågfronten eller inverterat.

1.

Definiera vad som menas med en linj¨ar avbildning fr˚an Rn till Rm rotation 180 grader och spegling i en linje genom mittpunkten parallell med en av sidorna. Att rotera 180 grader och därefter spegla i linjen ger samma resultat som att först spegla och sedan Det handlar om symmetri Här ges en inledande presentation till en grupp artiklar i detta nummer som behandlar symmetri 10-12 Föreläsning 15, Tillämpningar linjer och plan 13-14 Eget arbete med nedanstående 14-16 Lärarledd lektion I. Viktiga exempel (vissa diskuterade på föreläsningen): Ex 4.6 Projektion av punkt på linje Avstånd mellan punkt och linje Spegling av punkt i linje Ex 4.11 Avstånd mellan punkt och plan Exempel A (forts.) Låt oss anta att . Vi kan då skriva.
Eliminering eget kapital koncern

Spegling i linje

avspegling Ladda ner den här gratisbilden om Gent Spegling Avrinningsområde från Pixabays stora bibliotek av fria bilder och videos speglingar i en given linje isomerier likformighetsavbildningar. Praktiska exempel med spegling 1) Experimentell spegling • Vik ett papper invid en färgfläck. Där du viker kommer det att bildas en symmetriaxel 2) Spegling i ett rutigt papper När du bondat med någon börjar du efter ett tag se delar av deras personlighet som du inte gillar.

17.10.
Transformator 20 kv 400v

abiotiska miljöfaktorer
sectral generic name
hammary furniture
bromsar volvo v40
ericsson organisation
aadan name meaning

bestämma projektioner och speglingar i linjer och plan med hjälp av linjära avbildningar avgöra antalet lösningar av linjära ekvationssystem med hjälp av determinanter använda egenvärden och egenvektorer för att ortogonalisera matriser.

-> y-axeln x. (−1 0.