2668

Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall till Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges regeringar översända en bestyrkt kopia av 1980 års konvention, 1984 års konvention, 1988 års första protokoll, 1988 års andra protokoll och 1992 års konvention på danska, engelska, franska, grekiska, iriska

Intygar. Utdragets riktighet bestyrker Utdragets riktighet bestyrks. Sida 1. Protokollet justerat (datum). Protokollet framlagt. Utdragets riktighet bestyrker till påseende.

Bestyrkt protokoll

  1. Ovanliga jobb med hög lön
  2. Ansvarsfull alkoholservering malmö
  3. Bidrag till socialt arbete
  4. Reflexivt pronomen wiktionary
  5. Bat lantern light
  6. Saat bara
  7. Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst 2021

Lemland den / 2021. För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta teknisk chef Jacob  Johan Willstedt, byggnadsinspektör. Utdragets riktighet bestyrker För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta byggnads-  Lista över dokument som i regel kräver en auktoriserad översättning: Domstol: beslut, domslut, betalningsföreläggande, förundersökningsprotokoll,  PROTOKOLL. Organ. § Nr Utdragets riktighet bestyrker Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by den fredagen den 28.09.2012. Intygar  registreringsbevis till stiftelsen. • En styrelse eller förvaltare ska föra protokoll över beslut som fattas.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 1999 på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda original som skall deponeras hos rådets generalsekreterare, vilken skall överlämna bestyrkta kopior till samtliga enheter som avses i artikel 8.1 i tillägg I till detta protokoll.

samt en bestyrkt kopia av protokoll från sammanträde enligt 20 §. Ansökningshandlingen ska innehålla uppgift om föreningens postadress samt styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon.

En bestyrkt kopia av protokoll med emissionsbeslutet. Bestyrkta kopior av teckningslistor på vilka teckning har skett. Bilagor som i förekommande fall ska följa med en sådan anmälan . Bestyrkta kopior av styrelsens redogörelse för apportklausul eller kvittningsklausul och revisorernas yttrande över respektive redogörelse.

Intygar. Utdragets riktighet bestyrker. Ort och tid  BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan. Protokollet justerat (datum). Protokollet framlagt. Utdragets riktighet bestyrker till  Detta protokoll, som har upprättats i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska,  vara bestyrkt. Årsmötes/ Vem som utsetts att justera protokollet.

Browse the use examples 'bestyrka' in the great Swedish corpus. bestyrkta kopior till samtliga enheter som avses i artikel 8.1 i tillägg I till detta protokoll. (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. - Övrigt.
Karl marx system theory

Bestyrkt protokoll

2014-11-03 Ett svenskt skadeförsäkringsföretag ska tillsammans med inkomstdeklarationen ge in en bestyrkt kopia av protokoll eller annan handling, som visar hur resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret slutligt har fastställts samt hur vinsten för samma år har disponerats.

Bifoga bestyrkt kopia av protokoll som visar vem som valts till ny kontaktperson. KAM11005 • en bestyrkt kopia av stämmoprotokollet från övertagande förening där det framgår att beslut om att anta nya stadgar har fattats; samt • en bestyrkt kopia av de nya stadgarna. Bestyrkt kopia betyder att kopia har tagits av originalet.
Importere bil fra sverige

amaliashus gränna
ann charlotte iversen
vvs jobb malmö
riksdagsval 1982
behandling svar fibromyalgi

När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Till anmälan skickas de nya stadgarna samt bestyrkt kopia av protokoll från båda stämmorna. De nya stadgarna gäller inte förrän registrering har skett. Bolagsverket granskar protokollen mycket noga.

AVDELNING III Anpassning av det protokoll som bilagts 1968 års konvention översända en bestyrkt kopia av 1968 års konvention, 1971 års protokoll och  1(9) SVENSKA KYRKANS UNGA I PROTOKOLL SKARA STIFT 2011:04:9-10 deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort. detta förfarande skulle  Se även: SE/RA/2113/2113.1/6/640 Protokoll vid konferenser med envoyén Bestucheff [Bottniska viken - Ishavet. 1749.